Pomáháme veřejné správě, neziskovým i komerčním organizacím růst, rozvíjet se, strategicky plánovat, kvantifikovat jejich dopady a vzdělávat se.
Klademe důraz na dlouhodobě udržitelný rozvoj našich klientů a jejich projektů.

Strategie, analýzy a studie proveditelnosti, udržitelnosti

Dopadové analýzy (nejen) pro kulturu, sport a cestovní ruch

Poradenství a analýzy v oblasti kultury a neziskových organizací

Vzdělávací platforma pro kulturní profesionály a nadšence

dokončených projektů

let praxe

klientů

logo města Znojmo