Nabízíme zpracování následujících studií:

  • Strategie cestovního ruchu, sportu, kultury, kulturních a kreativních odvětví
  • Studie ekonomických dopadů (pro akce, projekty, organizace i celá odvětví), cost-benefit analýzy
  • Studie proveditelnosti (pro investiční záměry i akce), provozní a finanční modely organizací
  • Analýzy návštěvnosti, mobility, lokační analýzy
  • Evaluace kulturních organizací, vzdělávání, konzultace, poradenství…

Reference kompletní

Ucelený přehled námi realizovaných projektů, našich klientů a spolupracovníků

Název projektuKlientRokObor SlužbaTyp klientaPopisOdkaz
Analýza mobility - PrahaCET / Hl. m. PRAHA2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorSociodemografická studie - sociálně demografická analýza, ekonomická část pro celé řešené území a pro jednotlivé mikroregiony, analýza bytového fondu, analytická studie mobility obyvatel na základě dat od operátorů.
Dopady DMO JeseníkySdružení Jeseníky2021cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorHodnocení efektivity činnosti organizace destinačního managementu JESENÍKY - sdružení cestovního ruchu za rok 2019. Obsah: identifikace činnosti DMO Jeseníky, analýza cestovního ruchu na území DMO Jeseníky, posouzení dopadů činností DMO na CR na svém území, identifikace návštěvníků ovlivněných činností DMO a kalkulace přínosů vyplývajících z činnosti DMO Jeseníky.
Koncepce kultury města Velké Meziříčí na roky 2022-2025 (2030)Město Velké Meziříčí2021kulturastrategie a koncepceveřejný sektorZpracování strategického dokumentu pro období 2021-2025 obsahující podklady pro rozhodnutí města Velké Meziříčí v oblasti řízení a financování kultury, rozvoje kulturní infrastruktury a veřejného prostoru města.
Marketingová strategie cest. ruchu Olomouckého krajePuRela 42 / CCR OK2021cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorMarketingová studie cestovního ruchu pro Olomoucký kraj na období 2021 – 2024. Komplexní zpracování zahrnuje vyhodnocení současného dokumentu markt. studie a dokumentů souvisejících, vyhodnocení aktuálních dat a návrh marketingových aktivit pro dané období. Dokument je orientovaný na praktické využití při plánování marketingových aktivit a kampaní Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje zaměřených na podporu cestovního ruchu a obsahuje návrh zdrojů financování jednotlivých aktivit.
Socio-demografická analýza Dům RadostDům Žižkov a.s.2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciálusoukromý sektorDemografická analýza Prahy 3 a okolí domu Radost.
Strategie cestovního ruchu - Trutnovsko, vých. Krkonošeměsto Trutnov / SOVK2021cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorKoncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší. Stude se skládá z analytické části (socioekonomický profil regionu, situační analýza Trutnova, obecné trendy vývoje CR a podmínky pro rozvoj, dopravní infrastrukura, analýza nabídky a poptávky, org. a marketingová podpora CR, propočty přínosů z CR, výstupy z dotazníkového šetření aj.), návrhové části (vize, globální cíl, strategické cíle, póly rozvoje turismu, prioritní oblasti a opatření, nabídka a dostupnost CR, organizace CR, marketing a propagace) a implementační části (způsob práce s Koncepcí, org. struktura Koncepce, kontrola, monitoring a vyhodnocování Koncepce, akční plán a další nástroje implementace Koncepce).
Studie proveditelnosti - Plavecký bazén ZnojmoSport. projekty / Znojmo2021sportstudie proveditelnostiveřejný sektorSrovnávací studie proveditelnosti a dopadová analýza k realizaci výstvaby a následnému provozu plaveckého bazénu ve Znojmě - porovnání 2 lokací (Městské lázně / Městská plovárna Louka). Studie se skládá z 5 částí: analýza lokace, analýza nabídky a poptávky, koncept / provozní model, finanční model, investiční vyhodnocení, dopady / přínosy + multikriteriální analýza posuzovaných lokací.
Vltavská filharmonie - Dopadová analýza výstavby a následného provozuIPR Praha2021kulturadopadové analýzyveřejný sektorAnalýza ekonomických i nekvantifikovatelných dopadů výstavby a 20 let provozu Vltavské filharmonie v Praze.
Vltavská filharmonie - Analýza modelů provozu, přezkoumání finančního modelu
a role organizací působících v objektu
Hl. m. Praha2021kulturaanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorCílem studie bylo navrhnout optimální model provozu plánovaného koncertního sálu v Praze, návrh finančního modelu, analýza rizik a zhodnocení možného působení různých kulturních organizací subjektů v budově.
Analýza potřebnosti vybudování nových multifunkčních sportovních hal pro míčové sporty v ČRNSA2020sportanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalyticko-syntetický materiál dokumentující potřebnost výstavby nových sportovních / multifunkčních hal v ČR, a to v maximálně uživatelsky přívětivé podobě a pouze na omezeném počtu stránek, aby byl výsledný materiál „atraktivní“ pro politické reprezentanty. Za účelem vytvoření tohoto materiálu byly naším týmem zrealizovány podpůrné interní analýzy: současný stav sportovní infrastruktury v ČR, analýza její potřebností, dobrá praxe výstavby a provozu sportovní infrastruktury v ČR, dopadová analýza realizace záměru, ad.Prezentace

Argumentační karta
Analýza - vztah HC s městem, dopadová analýza HC Baník Sokolov2020sportanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z činnosti hokejového klubu HC Baník Sokolov, partnerství s veřejným sektorem. Hlavním cílem studie je zmapování činnosti hokejového klubu HC Baník Sokolov a identifikace dopadů, které vyplývají z jeho provozu.
Analýza baseballu v ČR 2020 vč. dopadůČeská baseballová asociace2020sportdopadové analýzyneziskový sektor
Analýza cestovního ruchu v Plzeňském krajiPlzeňský kraj2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalytická část Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027 obsahuje analýzu nabídky CR, analýzu poptávky CR, analýzu organizací CR, výsledky dotazníkové šetření zaměřené na odbornou veřejnost, SWOT analýzu CR v kraji a definování klíčových rozvojových priorit a bariér.
Analýza mobility - ČelákoviceCET / Čelákovice2020regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza přemisťovacích vztahů a bezpečnosti dopravy pro projekt Koncepce mobility města Čelákovice. Vlastní analýza je založena na využití metody užívající vysoce přesných statistických dat mobilního operátora, tzv. geolokačních signalizačních dat, a to pomocí analýzy signalizačních dat ze sítě mobilního operátora T Mobile Czech Republic.
Analýza mobility - město JihlavaCET / Město Jihlava2020regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza mobility obyvatel přítomného obyvatelstva a spádovosti statutárního města Jihlava. Studie je rozdělena na dvě části. Část první se zabývá dynamikou počtu přítomných obyvatel a jejich klasifikací na
rezidenty, dojíždějící a ostatní návštěvníky města. Část druhá analyzuje dojížďku a vyjížďku v řešeném území. Celá studie je založena na využití geolokačních signalizačních dat mobilního operátora.
Analýza návštěvnosti - Hradec KrálovéCET / Hradec Králové2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektor
Analýza návštěvnosti - Jižní MoravaCET / CCR Jižní Morava2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektorAnalýza chování návštěvníků v JMK a jejich rozprostření v místě a v čase na základě statistických anonymizovaných geolokačních dat ze sítě mobilního operátora. Předmětem je interpretace analýzy návštěvnosti kraje a jeho turistických oblastí (Moravský kraj a okolí, Brno a okolí, Pálava a Lednicko-valtický areál, Znojmo Region, jihomoravská část Slovácka).
Analýza návštěvnosti - Kraj VysočinaCET / Kraj Vysočina2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza návštěvnosti Kraje Vysočina, v rámci které je analyzována i návštěvnost Telče, Třebíče a Žďáru nad Sázavou.
Analýza návštěvnosti - Liberecký krajCET / Liberecký kraj2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza návštěvnosti Libereckého kraje - monitoring pohybu návštěvníků za využití metody užívající vysoce přesných statistických dat mobilního operátora, tzv. geolokačních signalizačních dat, a to pomocí analýzy signalizačních dat ze sítě mobilního operátora T-Mobile Czech Republic.
Analýza návštěvnosti - Město KroměřížCET / Město Kroměříž2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza návštěvnosti města Kroměříž v roce 2019. Vlastní analýza je založena na využití metody užívající vysoce přesných statistických dat mobilního operátora, tzv. geolokačních signalizačních dat, a to pomocí analýzy.
signalizačních dat ze sítě mobilního operátora T Mobile Czech Republic. Výsledky analýzy jsou
Analýza návštěvnosti - Východní ČechyCET / DMO Vých.Čechy2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektorAnalýza chování návštěvníků v Pardubickém kraji a jejich rozprostření v místě a v čase na základě statistických anonymizovaných geolokačních dat ze sítě mobilního operátora. Předmětem je interpretace analýzy návštěvnosti kraje a jeho turistických oblastí (Pardubicko, Králický Sněžník, Českomoravské pomezí, Chrudimsko-Hlinecko a Orlické hory a Podorlicko).
Analýza provozu a financí Divadla ArchaDivadlo Archa o.p.s.2020kulturaanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektorAnalýza provozu a finanční/ekonomické bilance Divadla Archa včetně doporučení k budoucí strategii rozvoje činnosti divadla. Hlavním cílem studie je ověření finanční / ekonomické rentability současného a budoucího provozu divadla ve vazbě na současnou činnost divadla a její plánovaný rozvoj.
Analýza přítomného obyvatelstva v PrazeCET / Hl. m. PRAHA2020regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza mobility v Praze 2019 a v pražských správních obvodech Prahy 1 až 22. Metodika analýzy pomocí geolokačních signalizačních dat mobilního operátora.
Analýza Výstaviště PrahaČSOB Advisory / Výstaviště Praha2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciálusoukromý sektorAnalytická ověřovací studie budoucího provozu areálu Výstaviště Praha. Cílem studie je ověření rentability budoucího provozu areálu Výstaviště Praha v Praze 7 ve vazbě na současnou situaci a plánované investiční akce zaměřené na infrastrukturu areálu. Především se jedná o rekonstrukce objektů v areálu Výstaviště.
Dopadová analýza - ME v basebalu 2023Česká baseballová asociace2020sportdopadové analýzyneziskový sektorStudie proveditelnosti a dopadová studie realizace Mistrovství Evropy v baseballu v ČR v roce 2023. Cílem studie je ověřit proveditelnost záměru uspořádat Mistrovství Evropy v baseballu v ČR v roce 2023. V rámci studie jsou identifikovány kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné přínosy pro ČR. Zároveň studie proveditelnosti slouží k optimalizaci organizace akce za účelem její úspěšné a efektivní realizace.
Dopadová analýza - Podpora školního turismuAHS a ADR2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektor
Dopadová analýza a analýza návštěvnosti - NP České ŠvýcarskoCET / NP Č.Švýcarsko2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektor
Dopadová studie - ME v basketbale 2021ČBF, s.r.o.2020sportdopadové analýzyneziskový sektorStudie proveditelnosti a dopadová studie realizace Mistrovství Evropy v basketbalu v roce 2021 v ČR. V rámci studie je řešen management projektu, technické řešení projektu, dopad na sportovní prostředí a veřejnost, zajištění investičního majetku, finanční plán a ekonomické zajištění projektu, hodnocení efektivity projektu a analýza a řízení rizik.
Dopady - akce Motosport Autoklub ČRAutoklub ČR2020sportdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza vlivu pandemie COVID-19 na akce AUTOMOBILOVÉHO a MOTOCYKLOVÉHO sportu v České republice.
Dopady C-19 na lazenstvi a CR - KV krajKarlovarský kraj2020sportdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID-19 na lázeňství v Karlovarském kraji v roce 2020.
Dopady cestovního ruchu v Libereckém krajiLiberecký kraj2020sportdopadové analýzyveřejný sektorAnalýza dopadů/přínosů vyplývajících z cestovního ruchu v Libereckém kraji. Studie se skládá ze 3 hlavních čístí: 1. Analýza současného stavu turismu v Libereckém kraji a v jednotlivých turistických oblastech, 2. Analýza ekonomických dopadů vyplývajících z turismu v Libereckém kraji a v jednotlivých turistických oblastech, 3. Analýza dalších / nekvantifikovatelných dopadů vyplývajících z turismu v Libereckém kraji.

Dopady COVID - evidence (tabulka)TeeTime SE2020sportdopadové analýzysoukromý sektor
Dopady COVID-19 na CRCzechTourism2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v roce 2020.PDF
Dopady Koronaviru na Barum RallyBarum Rally2020sportdopadové analýzyneziskový sektorDopady COVID-19 na Barum Czech Rally Zlín 2020.
Dopady Koronaviru na CR - HK krajKrálovéhradecký kraj2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Královéhradeckém kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - JeseníkySdružení Jeseníky2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Jeseníkách v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Jižní ČechyJČCCR2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Jihočeském kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Jižní MoravaCCR Jižní Morava2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Jihomoravském kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - KV krajDMO Živý kraj2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Karlovarském kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Liberecký krajLiberecký kraj2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID-19 na odvětví cestovního ruchu v ČR / v Libereckém kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Olomoucký krajOlomoucký kraj2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID-19 na odvětví cestovního ruchu v ČR / v Olomouckém kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Pardubický krajDMO Východní Čechy2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Pardubickém kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Plzeňský krajPlzeňský kraj2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Plzeňském kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Ústecký krajÚstecký kraj2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Ústeckém kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - VysočinaVysočina Tourism2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v Kraji Vysočina v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR - Zlínský krajDMO Východní Morava2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR ve Zlínském kraji v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR v ČRAHR ČR2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorInfografika k dopadům koronaviru na cestovní ruch v ČR v roce 2020.
Dopady Koronaviru na CR v ČR, kraje, 2021CzechTourism2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektor
Dopady Koronaviru na CR v PrazePRAHA2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v Praze v roce 2020.
Dopady Koronaviru na kulturu v PrazePRAHA2020kulturadopadové analýzyveřejný sektorCílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví kultury v Praze v roce 2020.
Dopady Koronaviru na MICE v PrazePrague Congress Bureau2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza modelových dopadů a vlivu pandemie COVID-19 na MICE INDUSTRY (hromadné akce) v Praze.
Dopady MICE v ČRČeská Event Asociace2020cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza vlivu pandemie COVID-19 na konání hromadných akcí na území ČR.
Finanční model - Arena BrnoNewton Business Dev.2020sportstudie proveditelnostisoukromý sektor
Nastavení oblastní DMOCET / SČCCR2020cestovní ruchstrategie a koncepceneziskový sektor
Potenciál projektových záměrů Českobudějovicko-HlubockoJihočeský kraj2020cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorPosouzení potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na Českobudějovicku Hlubocku. Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotní studie potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu turistické oblasti Českobudějovicko Hlubocko, která slouží jako podklad pro efektivní rozhodování o jejich rozvoji v jednotné krajské linii. Projektové záměry jsou posuzovány na základě multikriteriální analýzy.
Provozně-personální model divadla ArchaDivadlo Archa o.p.s.2020kulturaanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektorAnalýza a návrh provozně-personálního modelu Divadla Archa vč. optimalizačních návrhů ke zlepšení tohoto modelu. Obsah: zhodnocení současného provozně-personálního modelu divadla a navržení nového výchozího provozně-personálního modelu.
Přínosy CR - COVID-19Vysočina Tourism2020cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektor
Shared Cities: Creative MomentumČeská centra2020kulturadopadové analýzyveřejný sektorEkonomická evaluace projektu 11 organizací ze 6 zemí, financovaného z projektu EU Creative Europe.
Analýza potřebnosti vybudování nových multifunkčních sportovních hal pro míčové sporty v ČR NSA2020sportanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorKomplexní rozvojová a dopadová analýza potřebnosti multifunkčních sportovních hal pro míčové sporty v ČR. Včetně realizace podpůrných interních analýz: současný stav sportovní infrastruktury v ČR, dobrá praxe výstavby a provozu sportovní infrastruktury v ČR, potřebnost tohoto typu infrastruktury, kvantifikace ekonomických dopadů realizace záměru atd.
Strategie cestovního ruchu - město HodonínMěsto Hodonín2020cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorProváděcí dokument ke Strategii cestovního ruchu města Hodonín 2020 2025. Hlavním cílem studie dokumentu je stanovit detailní postup toho, jakým způsobem provádět implementaci již vypracované Strategie.
Strategie cestovního ruchu - město PříbramMěsto Příbram2020cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorKoncepce cestovního ruchu města Příbram. Hlavním cílem Koncepce je na základě analýzy současného stavu cestovního ruchu na území města Příbrami stanovit strategický rámec zahrnující cíle, opatření, aktivity a konkrétní projekty, které přispějí ke koncepčnímu rozvoji tohoto města.
Strategie cestovního ruchu - město ZnojmoCET / Město Znojmo2020cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektor
Strategie cestovního ruchu - Olomoucký krajCET / Olomoucký kraj2020cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorProgram rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021–2027 představuje střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu. Program slouží jako nástroj pro koncepční rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu, kterým se řídí při svém rozhodování. Dokument také představuje základní východisko pro strategické plánování nově založené Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje v oblasti destinačního managementu a marketingu. Program také obsahuje ideové východisko pro formulování strategií cestovního ruchu oblastních organizací destinačního managmentu na území kraje.
Strategie poutního turismu v Prešovském krajiCET / Prešovský kraj2020cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektor
Strategie rozvoje Výstaviště PrahaČSOB Advisory / Výstaviště Praha2020cestovní ruchstrategie a koncepcesoukromý sektorStrategie rozvoje Výstaviště Praha 2030 - Strategie rozvoje Výstaviště Praha 2030 je rozdělena do dvou základních částí. Analytická část vychází z Analytické ověřovací studie současného a budoucího provozu areálu Výstaviště, která byla dokončena v květnu 2020. Obsahuje analýzu lokace, nabídky a poptávky, systému řízení areálu, hospodaření a dopadů vyplývajících z provozu Výstaviště Praha. Návrhová část obsahuje strategickou část, ve které je stanovena vize, definovány cíle a představeny tematické oblasti, pro které jsou navržena opatření a dílčí opatření, a implementační část s konkrétními kroky k realizaci strategie ve formě prioritizace navržených projektů a aktivit.
Studie proveditelnosti - Bazén na VýstavištiVýstaviště Praha2020sportstudie proveditelnostisoukromý sektorStudie proveditelnosti a dopadová analýza k realizaci rekonstrukce/dostavby a následného provozu rozšířeného plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha. Obsah: analýza lokace, analýza nabídky a poptávky, posouzení projektového záměrů, vypracování finančního modelu a investičního vyhodnocení, identifikace a kalkulace dopadů a přínosů vyplývající z realizace výstavby.
Studie proveditelnosti a dopadů fotbalového areálu a zábavního parkuFA ČR2020sportstudie proveditelnostineziskový sektorStudie proveditelnosti a dopadová studie realizace projektu „Tréninkové a rozvojové centrum fotbalu“. Hlavním cílem studie je rámcově ověřit proveditelnost projektového záměru vybudování Tréninkového centra vč. rodinného zábavního parku zaměřeného na fotbal a identifikovat dopady vyplývající z případné realizace projektu.
Studie proveditelnosti - Hotel KrystalMěsto Hodonín2020cestovní ruchstudie proveditelnostiveřejný sektorPosouzení současné situace Hotelu Krystal (Hodonín) a navržení provozního a provozně-finančního modelu. Hlavním cílem studie je ověření finanční/ekonomické rentability současného a budoucího provozu hotelu ve vazbě na současnou činnost hotelu a její plánovaný rozvoj.
Studie proveditelnosti a dopadů - Zábavní park MajaLandMajaLand Praha s.r.o.2020cestovní ruchstudie proveditelnostisoukromý sektorStudie obchodní a finanční proveditelnosti a dopadová studie realizace projektu zábavního parku MAJALAND v Tuchoměřicích v rámci areálu Premium Outlet Prague Airport. Hlavním cílem studie je posoudit proveditelnost záměru výstavby zábavního parku v sousedství nákupní zóny.
Analytická prezentace fotbalu v PrazePFS2019sportanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektor
Analýza ekonomických dopadů Pražského Quadriennale 2019Institut umění - Divadelní ústav2019kulturadopadové analýzyveřejný sektorEkonomické dopady největší přehlídky scénografie a divadelního prostoru na světě, realizace dotazníkového průzkumu.
Analýza konferenčního turismu na BroumovskuAgentura Broumovsko2019cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektorAnalýza kongresového a konferenčního turismu v destinace Broumovsko vč. návrhů opatření za účelem rozvoje kongresového/konferenčního turismu, prioritizace rozvojových opatření a akčního plánu pro implementaci opatření.
Analýza sportu ve městě Hodonín a návrh koncepce rozvoje sportu ve městěHodonín2019sportstrategie a koncepceveřejný sektorStrategický dokument, jehož cílem je komplexní rozvoj sportu ve městě Hodonín. Návrh koncepce rozvoje sportu na základě analýzy sportovní činnosti, sportovní infrastruktury a sportovních akcí ve městě.
DMO - oblasti v KV kraji, fin., jednáníKarlovarský kraj2019cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektor
DMO - struktura v KV kraji, financeKarlovarský kraj2019cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektor
Dopadová analýza - Barum Rally ZlínBarum Rally2019sportdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z konání Barum Czech Rally Zlín (2018). Hlavním cílem studie je zmapování průběhu Barum Czech Rally Zlín a identifikace a vyhodnocení dopadů, které vyplývají z jejího konání. (identifikace kvantifikovatelných, nekvantifikovatelných a specifických dopadů)
Dopadová analýza - cyklostezka VltavaNadace JČ cyklostezky2019cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorDopadová studie a rámcová studie proveditelnosti a realizace projektu: Vybudování ucelené cyklostezky v trase: Nová Pec Český Krumlov České Budějovice Týn nad Vltavou. Zpracováno jako součást záměru projektu k vybudování ucelené cyklostezky ve zmíněné trase (tzv. Povltavské cyklostezky).
Dopadová analýza - Filharmonie ZlínFilharmonie Zlín2019kulturadopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z provozu Filharmonie Bohuslava Martinů (2018) vč. identifikace přínosů pro Zlínský kraj. Studie obsahuje představení města Zlín, Zlínského kraje a Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně v kontextu symfonických orchestrů působících v různých městech a krajích, dále jsou popsány konkrétní přínosy provozu Filharmonie Bohuslava Martinů a kvantifikovatelné přínosy jsou vyčísleny za rok 2018.
Dopadová analýza - film festival ZlínFilmFest2019kulturadopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z konání Zlín Film Festivalu (2018). Hlavním cílem studie je zmapování fungování Zlín Film Festivalu a identifikace a vyhodnocení dopadů, které vyplývají z jeho konání. (identifikace kvantifikovatelných, nekvantifikovatelných a specifických dopadů)
Dopadová analýza - Global Word AwardsSocial 212019kulturadopadové analýzysoukromý sektorAnalýza dopadů vyplývajících z konání akce Global World Awards v ČR.
Dopadová analýza - HC Berani ZlínHC Berani Zlín2019sportdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z činnosti hokejového klubu PSG Berani Zlín (2018). Hlavním cílem studie je zmapování činnosti hokejového klubu PSG Berani Zlín a identifikace a vyhodnocení dopadů, které vyplývají z jeho provozu. (identifikace kvantifikovatelných, nekvantifikovatelných a specifických dopadů)
Dopadová analýza - Měst. divadlo ZlínMěstské divadlo Zlín2019kulturadopadové analýzyveřejný sektorAnalýza dopadů vyplývajících z provozu Městského divadla Zlín (2018). Hlavním cílem studie je zmapování fungování Městského divadla Zlín a identifikace a vyhodnocení dopadů, které vyplývají z jeho provozu. (identifikace kvantifikovatelných, nekvantifikovatelných a specifických dopadů)
Dopadová analýza - Nadstavba 1. fotbalové ligyLFA2019sportdopadové analýzyneziskový sektor
Dopadová analýza - RUNCZECH 2019CzechTourism2019sportdopadové analýzyveřejný sektorAnalýza dopadů vyplývajících z konání běžecké ligy RUNCZECH ve městech ČR. Posouzení kvantifikovatelných a nekvantifikovatelných dopadů.
Dopadová analýza - Splavnost Vltavy Vodni cesty Stř.Č.2019cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektor
Dopadové analýzy městských organizací ve ZlíněMěsto Zlín2019kulturadopadové analýzyveřejný sektorAnalýza dopadů vyplývajících z činnosti vybraných zlínských organizací. V rámci zpracovaných studií byly posuzovány dopady, které vyplývají z činnosti jednotlivých organizací. Za účelem identifikovat přínosy organizací s rozdílným zaměřením byla připravena metodika, která posuzuje jejich činnosti z pohledu vyššího počtu kritérií – multikriteriální analýza.
Dopady restriktivních opatření v NPMEGA Plus2019regionální rozvojdopadové analýzysoukromý sektorAnalýza dlouhodobých dopadů návrhu nové zonace a klidových území ve východních Krkonoších. V rámci studie je řešena návštěvnost oblasti, důsledky návrhu nové zonace a klidových území, ekonomické dopady CR před a po změně a analýza vlivu návrhu na ekonomická odvětví.
Dopady zkácení pracovní doby na 37,5 hodVýzkumný ústav práce a sociálních věcí2019regionální rozvojdopadové analýzyveřejný sektorAnalýza dopadů v případě, že by vláda rozhodla o zákonném zkrácení pracovní doby.
Koncepce ledního hokeje v ČR 2030ČSLH2019sportstrategie a koncepceneziskový sektorKoncepce rozvoje ledního hokeje v ČR do roku 2030. Hlavním cílem studie je na základě komplexní analýzy současného stavu ledního hokeje v České republice stanovit vize rozvoje sportu do roku 2030 a navrhnout konkrétní opatření s projekty k dosažení těchto vizí. Analytická část studie obsahuje komplexní analýzu čtyř hlavních oblastí – sportovní činnosti, infrastruktury, pořádaných akcí a administrativy. Návrhová část na základě zjištění z analytické části představuje vizi a cíle pro oblast ledního hokeje v ČR a konkrétní rozvojové kroky k naplnění vize a dosažení stanovených cílů.
Kontrola funkce a činnosti DMO v ČRCzechTourism2019cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektor
Návrh zakladatelského dokumentu DMOKrálovéhradecký kraj2019cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektor
Procesní a provozní analýza Procesní a provozní analýza Česká asociace tělesně handicapovaných sportovcůČATHS2019sportanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektor
Strategie sběru a zpracování statistických datStřední Morava2019cestovní ruchstrategie a koncepceneziskový sektor
Studie proveditelnosti - 64 U HradebIMO 64 U Hradeb2019kulturastudie proveditelnostisoukromý sektorStudie proveditelnosti k objektu 64 U HRADEB. Na základě analýzy projektového záměru je zpracována studie proveditelnosti a je vyčíslen ekonomický potenciál záměru. Obsah: analýza lokality a konkurence, identifikace předpokládané poptávky, návrhová a výpočetní část obsahuje návrh konceptu projektu, pro který je zpracován provozně finanční model, na závěr jsou popsány přínosy vyplývající z realizace projektu.
Studie proveditelnosti - hokejová školaKPMG / Erat Martin2019sportstudie proveditelnostisoukromý sektor
Studie proveditelnosti - KD v Rožnově p/RMěsto Rožnov p/R2019kulturastudie proveditelnostiveřejný sektorStudie proveditelnosti a analýza dopadů realizace výstavby a provozu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Studie se zabývá záměrem vybudovat multifunkční Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, na místě současné budovy kina Panorama. Nejprve je analyzován výběr lokace k umístění Kulturního centra, dále je představena současná nabídka a poptávka po společenských a kulturních akcích a jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky projektu. Na základě této analýzy je vypracován finančně provozní model pro budoucí provoz kulturního centra. V poslední fázi jsou identifikovány a vyčísleny předpokládané dopady výstavby Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
Studie proveditelnosti - Městský hotel BroumovAgentura Broumovsko2019cestovní ruchstudie proveditelnostineziskový sektor
Studie proveditelnosti - Sportcentrum ČihadlaČeská olymijská2019sportstudie proveditelnostineziskový sektorKomplexní posouzení záměru vybudovat sportovní areál v lokalitě na území Prahy 14. Posouzení potenciálu pro centralizaci sportovních aktivit. Návrhová část se věnuje nastavení vztahů mezi subjekty participujícírojektu a dopadům vyplývajícím z případné výstavby a provozu nového sportovního centra.
Studie proveditenosti - Hotel OrlíkHotel Orlík2019cestovní ruchstudie proveditelnostisoukromý sektor
Vytvoření krajské DMO v Olomouckém krajiOlomoucký kraj2019cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektor
Analýza dopadů turnajů D+D REAL pro ekonomiku České republiky D+D REAL2018sportdopadové analýzysoukromý sektorCílem projektu bylo zpracování přehledu kvantifikovatelných a nekvantifikovatelných přínosů vyplývajících z přípravy a konání turnajů D+D Real Czech Masters a D+D Real Czech Challenge v roce 2017 a 2018. Na základě kalkulace spotřeby plynoucí z přípravy a realizace obou akcí byly pomocí multiplikačního modelu kvantifikovány přínosy vyplývající z přípravy a konání obou turnajů.
Analýza ekonomických dopadů festivalů asociace FESTASFESTAS2018kulturadopadové analýzyneziskový sektorKvantifikace ekonomických dopadů 8 hudebních festivalů asociace FESTAS (Rock for people, Beats 4 love aj.).Odkaz
Analýza ekonomických dopadů Jihočeského divadlaJihočeské divadlo2018kulturadopadové analýzyveřejný sektor
Analýza ekonomických dopadů Otáčivého hlediště v Č. KrumlověJihočeské divadlo2018kulturadopadové analýzyveřejný sektorVýpočet ekonomických dopadů, dotazníkový průzkum.
Analýza potenciálu golfu v ČR a dopadů a přínosů z realizace rozvojových projektů ČGFČeská golfová federace2018sportstudie proveditelnostineziskový sektorStudie proveditelnosti rozvojových golfových projektů obsahující posouzení potenciálních přínosů vyplývajících z realizace projektů ČGF „Bav se golfem“ a „Se školou na golf“.
DMO - analýza v ČRCzechTourism2018cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektor
Dopadová analýza - Golf přínosyKPMG / ČGF2018sportdopadové analýzyneziskový sektor
Dopadová analýza - MS20 LH 2020 Ostrava/TřinecČSLH2018sportdopadové analýzyneziskový sektor
Dopadová analýza - Příprava analýzy ROI CzechTourismuCzechTourism2018cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektor
Dopadová analýza - World Social AwardKPMG / Social212018kulturadopadové analýzysoukromý sektorAnalýza dopadů vyplývajících z konání akce Global Social Awards (GLOSA) v ČR - argumentační karta.
Dopadová studie Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R.UTB Zlín2018kulturadopadové analýzyveřejný sektorAnalýza ekonomických dopadů Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. Součást strategie Valašského muzea v přírodě.PDF
Kategorizace DMO - metodika hodnoceníCzechTourism2018cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorPravidla pro vypracování odborných stanovisek v rámci procesu hodnocení Kategorizace DMO.
Kategorizace DMO - příprava odborných stanovisekCzechTourism2018cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektor
Metodika evaluace kulturních organizací zřizovaných městemNSZM2018kulturametodikyneziskový sektorMetodika zpracovaná pro Národní síť Zdravých měst. Vychází z mnoha zahraničních přístupů a příkladů.
Studie proveditelnosti - Barum RallyBarum Rally2018sportstudie proveditelnostineziskový sektor
Studie proveditelnosti MS v ledním hokeji IIHF hráčů do 20-ti let 2020IIHF2018sportstudie proveditelnostineziskový sektor Studie proveditelnosti obsahující posouzení potenciálních přínosů vyplývajících z konání MS v ledním hokeji IIHF hráčů do 20-ti let 2020 na území ČR.
Vytvoření krajské DMO v KH krajiKrálovéhradecký kraj2018cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektor
Analýza efektivity kampaní na návštěvnost regionů ČRCzechTourism2017cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorRealizace projektu Analýzy efektivity kampaní na návštěvnost regionů ČR s využitím zbytkových dat mobilních operátorů. Výzkum realizovaný pro CzechTourism v roce 2016. V rámci tohoto projektu byla měřena návštěvnost propagovaných akcí v regionech ČR.
Analýza ekonomických dopadů festivalu Let it rollLet it roll2017kulturadopadové analýzysoukromý sektorEkonomické dopady hudebního festivalu, dotazníkový průzkum, interaktivní zpracování grafů apod.
Analýza potenciálu pro nadregionální produkt vyplývající z regionálních akcí konaných v ČRCzechTourism2017cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorCílem studie byla příprava a realizace analýzy a identifikace velikosti potenciálu pro nadregionální produkt. Základem studie byla analýza dat z terénu a dat od mobilního operátora z regionálních akcí konaných v České republice. Výsledkem analýzy bylo odhalení faktorů, které potenciál ovlivňují kvantitativně i kvalitativně.
Návrh metodiky technického předpokladu pro DMOCzechTourism2017cestovní ruchmetodikyveřejný sektorHlavním cílem analýzy bylo vytvoření návrhu metodiky technického předpokladu pro organizace destinačního managementu v České republice, který bude zároveň sloužit jako kvalifikační kritérium pro certifikaci těchto organizací v rámci Českého systému kvality služeb (ČSKS).
Strategické metodiky a manuály pro destinační společnostiCzechTourism2017cestovní ruchmetodikyveřejný sektorHlavním cílem tohoto komplexního projektu bylo vypracování jednoduchých strukturovaných, z praxe vyplývajících příruček v podobě metodických návodů pro přípravu strategických dokumentů, produktů cestovního ruchu, zajištění statistických dat, přípravy výzkumů a vhodné využití logotypů v oblasti cestovního ruchu s cílem zvýšit účinnost strategického plánování v tomto odvětví. Dokumenty zahrnují veškeré podstatné principy nezbytné pro tvorbu strategických dokumentů v turismu. Současně jsou užitečným průvodcem procesů pořízení těchto dokumentů či strategicko-analytických podkladů. Dokumenty: Tvorba strategických dokumentů v turismu, Tvorba produktu cestovního ruchu, Systém sledování ukazatelů o vývoji destinace, Hodnocení spokojenosti s DMO + Zajištění školení systému rozvoje destinací.
Strategický plán města KlatovyKlatovy2017regionální rozvojstrategie a koncepceveřejný sektorCílem projektu bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Klatovy na období 2017 – 2025 s výhledem do roku 2030. Strategický plán je strukturován do několika základních částí. V analytické části jsou definovány výchozí podmínky města, provedena socioekonomická analýza a tematická analýza současného stavu. V rámci analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření obyvatel a návštěvníků města, rozhovory s vybranými představiteli města a veřejné projednání. Syntézu analytické části tvoří SWOT analýza včetně závěrečného vyhodnocení.
Analýza ekonomických dopadů festivalu Signal 2016Signal2016kulturadopadové analýzysoukromý sektorEkonomické dopady největšího open-air festivalu v ČR se zaměřením na světelný design.
Analýza návštěvnosti Jihočeského krajeJihočeský kraj2016cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorV rámci tohoto projektu byla monitorována návštěvnost kraje rozděleného do jednotlivých turistických regionů po dobu jednoho roku. Součástí studie byla také analýza návštěvnosti Olympijského parku Rio-Lipno a návazná dopadová analýza s kalkulací přínosů této aktivity.
Analýza proveditelnosti pro MS ve sport. gymnastice v ČR v r. 2022 Česká gymnastická federace2016sportstudie proveditelnostineziskový sektorCílem spolupráce s Českou gymnastickou federací bylo vypracování podpůrných materiálů a vypracování Analýzy proveditelnosti za účelem přípravy a organizačního zajištění Mistrovství světa ve sportovní gymnastice v České republice v roce 2022.
Ekonomické dopady EHMK Plzeň 2015Plzeň 2015 o.p.s.2016kulturadopadové analýzyneziskový sektorKompletace dat z více zdrojů (ČSÚ, ZČU, PlzeňTourism, CzechTourism, operátoři aj.) a následný výpočet ekonomických dopadů návštěvníků ev. města kultury.Článek zde
Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova Český Krumlov2016cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorHlavním výstupem byla strategie, která zahrnovala stanovení vize, cílů a opatření. Součástí byl také návrh způsobu implementace zpracovaný ve formě akčního plánu a projektových záměrů. Projekt zahrnoval validaci a doplnění analytických vstupů včetně kvalitativního výzkumu a výpočtu ekonomických dopadů turismu na město a širší region.
Posouzení variant rozvoje lokality Letního stadionu Pardubice a jeho okolí.Pardubice2015regionální rozvojstudie proveditelnostiveřejný sektorPředmětem studie byla analýza současného využívání jednotlivých částí posuzované lokality. Na jejím základě bylo řešené území rozděleno do modulů. Pro tyto moduly bylo navrženo několik variant rozvoje maximalizujících využitelnost území pro různé skupiny návštěvníků a zároveň respektujících specifické urbanistické a provozně-funkční požadavky oblasti, stejně jako ekonomické limity města. Součástí studie byl rámcový finanční model a multikriteriální komparativní analýza jednotlivých variant.
Analýza ekonomických dopadů běžeckých akcí RunCzechRunCzech2014sportdopadové analýzysoukromý sektorEkonomické dopady Pražského maratonu a dalších akcí seriálu RunCzech.
Metodika výpočtu ekonomických dopadů kulturních organizacíInstitut umění - Divadelní ústav2013kulturametodikyveřejný sektorMetodika certifikovaná MK ČR, předložená Institutem umění (IDU).
Analýza ekonomických dopadů Asociace hudebních festivalů ČRAHF ČR2011kulturadopadové analýzyneziskový sektorKvantifikace ekonomických dopadů 10 hudebních festivalů asociace AHF ČR (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov aj.) včetně dotazníkového průzkumu na 4 festivalech.PDF
Analýza ekonomických dopadů běžeckých akcí RunCzechRunCzech2011sportdopadové analýzysoukromý sektorEkonomické dopady Pražského maratonu a dalších akcí seriálu RunCzech.PDF
Analýza ekonomických dopadů Pražského Quadriennale 2011Institut umění - Divadelní ústav2011kulturadopadové analýzyveřejný sektorEkonomické dopady největší přehlídky scénografie a divadelního prostoru na světě, realizace dotazníkového průzkumu.PDF
Sociodemografická analýza zaměřená na sídlištní zástavbu na území ČR2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorSociodemografická analýza zaměřená na sídlištní zástavbu na území ČR
Analýza dopadů z nové lezecké stěny ve městě Frýdek-Místek2021sportdopadové analýzysoukromý sektorAnalýza dopadů vyplývajících z výstavby a následného provozu nové lezecké stěny ve městě Frýdek-Místek.
Analýza dopadů z konání MS v cyklokrosu 2024 v ČRAgentura cyklistika2021sportdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z konání MS v cyklokrosu v roce 2024 v ČR
Evaluace Centra experimentálního divadla p.o.Brno2021kulturaporadenství, konzultace, workshopyveřejný sektorParticipativní proces evaluace a návrhu rozvojového plánu přísp. organizace města Brna, včetně workshopu se zřizovatelem. Zpracováno dle Metodiky evaluace kulturních organizací (NSZM, 2018).
Analýza přítomného obyvatelstva a návštěvnosti města Ostrava v roce 2021CET / Město Ostrava2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza mobility dle geolokačních dat: Statutární město Ostrava v členění dle městských obvodů v červnu 2021
Analýza baseballu v ČR vč. dopadové analýzyČeská baseballová asociace2021sportdopadové analýzyneziskový sektorKomplexní analýza současného stavu baseballu v ČR a analýza dopadů spojených s baseballem na území ČR.
Studie proveditelnosti rekonstrukce Kulturního domu SlávieČeské Budějovice2021kulturastudie proveditelnostiveřejný sektorStudie proveditelnosti pro rekonstrukci KD Slavie v Českých Budějovicích, včetně multikriteriální analýzy provozních modelů a právních forem, ekonomické dopady kulturního domu při plném provozu.
Studie proveditelnosti a analýza dopadů MS v ledním hokeji 2024 v ČRČSLH2021sportstudie proveditelnostineziskový sektorStudie proveditelnosti a dopadová studie realizace MS v ledním hokeji v roce 2024 v ČR
Studie proveditelnosti a analýza dopadů turnaje Billie Jean King Cup 2021 v ČRČTOS s.r.o.2021sportstudie proveditelnostisoukromý sektorStudie proveditelnosti a dopadová studie realizace turnaje Billie Jean King Cup 2021 v ČR
Výběrové řízení na pozici intendanta Divadla ArchaDivadlo Archa o.p.s.2021kulturaporadenství, konzultace, workshopyneziskový sektorAdministrace a koordinace výběrového řízení na intendanta Divadla Archa, komunikace s komisí, uchazeči a dalšími subjekty.
Analýza dopadů cestovního ruchu na území Pardubického krajeDMO Východní Čechy2021cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z cestovního ruchu na území Pardubického kraje a jeho turistických oblastí.
Analýza turistické návštěvnosti území Pardubického kraje v roce 2020DMO Východní Čechy2021cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza návštěvnosti Pardubického kraje na základě geolokačních dat ze sítě mobilního operátora v roce 2020
Konzultace strategie destinační společnosti Východní ČechyDS Východní Čechy2021cestovní ruchstrategie a koncepceneziskový sektorOdborné poradenství při rozvoji destinační splupráce v Pardubickém kraji, nastavení vazeb mezi krajskou centrálou cestovního ruchu a oblastními DMO.
Výzkumné ankety a workshop pro destinační společnost Východní ČechyDS Východní Čechy2021cestovní ruchporadenství, konzultace, workshopyneziskový sektorKomplexní výzkumná anketa zaměřená na odbornou a laickou veřejnost za účelem zajištění relevantních podkladových informací a dat pro přípravu strategie, pro zajištění zdrojů využitelných na rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
Kongresové centrum Praha - nová halaeeip s.r.o.2021cestovní ruchstudie proveditelnostisoukromý sektorSpolupráce při přípravě komplexně pojaté studii proveditelnosti a dopadové analýzy pro záměr výstavby nové výstavní / multifunkční haly.
Kongresový průmysl v Praze po COVID-19Eventová asociace2021cestovní ruchdopadové analýzyveřejný sektorPříprava komplexní dopadové studie zaměřené na vli pandemie COVID-19 na EVENTY (kongresový turismus, akce, veletrhy) v Česku.
Analýza přítomného obyvatelstva v Praze 2020 Hl. m. Praha2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorKomplexní analýza stavu přítomného obyvatelstva v Praze na základě využití geolokačních signalizačních dat mobilního operátora.
Hodnocení efektivity činnosti Sdružení cestovního ruchu JeseníkyJeseníky - Sdružení cestovního ruchu2021cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluneziskový sektorAnalýza činnosti organizace destinačního managementu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a dopadů vyplývajících z její činnosti.
Analýza provozu a dopadů nové budovy Jihočeského divadlaJihočeské divadlo p.o.2021kulturaanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza současné divadelní infrastruktury Jihočeského divadla a plánované nové budovy, porovnání rozpočtu JD a ekonomických i nekvantifikovatelných dopadů divadla nyní a v případě nové budovy.
Koncepce cestovního ruchu v turistické oblasti Kladensko-Slánsko Kladenská realizační spol.2021cestovní ruchstrategie a koncepcesoukromý sektorStrategie rozvoje cestovního ruchu na území turistické oblasti Kladensko - Slánsko
Evaluace Knihovny Jiřího Mahena v BrněKnihovna Jiřího Mahena p.o. / město Brno2021kulturaporadenství, konzultace, workshopyveřejný sektorParticipativní proces evaluace (sebehodnotícího auditu) přísp. organizace města Brna, včetně workshopu se zřizovatelem. Zpracováno dle Metodiky evaluace kulturních organizací (NSZM, 2018).https://kulturniparlament.brno.cz/wp-content/uploads/2021/04/Evaluace_KJM_prezentace_FINAL.pdf
Marketingový plán cestovního ruchu pro území Košického krajeKošický kraj2021cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorTvorba komplexně pojatého dlouhodobého marketingového lánu pro rozvoj cestovního ruchu v košickém kraji. Součástí plánu bylo nastavení segmentace klientely a produktového portfolia.
Strategie cestovního ruchu Košického krajeKošický kraj2021cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorStrategie rozvoje cestovního ruchu na území Košického kraje.
Analýza přítomného obyvatelstva a návštěvnosti města Krnov v roce 2020Krnov2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza přítomného obyvatelstva, spádovosti a návštěvnosti města Krnov (ZUJ) a regionu Krnov (ORP) v září 2020
Strategie cestovního ruchu turistické oblasti Zlínsko a LuhačovickoLuhačovské Zálesí, o.p.s.2020cestovní ruchstrategie a koncepceneziskový sektorStrategie rozvoje cestovního ruchu na území turistické oblasti Zlínsko a Luhačovicko.
Analýza mobility mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem v roce 2020Magistrát Hl. m. Prahy2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza mobility mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem ve vybraných měsících roku 2020
Sociodemografická analýza území správního obvodu Praha 11MČ Praha 112021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorKomplexní sociodemografická analýza území správního obvodu Praha 11 vč. analýzy mobility obyvatel na základě dat mobilních operátorů.
Analýza přítomného obyvatelstva a návštěvnosti města Krnov v roce 2021Město Krnov2021regionální rozvojanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza přítomného obyvatelstva, spádovosti a návštěvnosti města Krnov (ZUJ) a regionu Krnov (ORP) v září 2021
Analýza návštěvnosti města Plzeň v roce 2021Město Plzeň2021cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza návštěvnosti města Plzeň na základě geolokačních dat ze sítě mobilního operátora za období od června do září roku 2021
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu Olomouckého krajeOlomoucký kraj2021cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorMarketingová strategie rozvoje cestovního ruchu na území Olomouckého kraje
Analýza cestovního ruchu v Plzeňském krajiPlzeňský kraj2021cestovní ruchanalýzy dat, činnosti, potenciáluveřejný sektorAnalýza současného stavu cestovního ruchu na území Plzeňského kraje.
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti SlováckoRegion Slovácko2021cestovní ruchstrategie a koncepceveřejný sektorKoncepce rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko
Analýza dopadů cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko (Zlínský kraj)Region Slovácko z.s.2021cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z cestovního ruchu na území turistické oblasti Slovácko ve Zlínském kraji
Strategie kulturních a kreativních průmyslů v Uherském HradištiSAURA / Uherské Hradiště2021kulturastrategie a koncepceveřejný sektorZpracování analytické části, dopadové a cost-benefit analýzy strategie KKP pro Uherské Hradiště, včetně výzkumu a participativního workshopu, prezentace městským orgánům.https://hradistechytre.cz/wp-content/uploads/2021/09/MANAZERSKE-SHRNUTI-Strategie-KKP.pdf
Analýza projektu Sazka olympijský víceboj a návrh opatření k rozvoji projektuSAZKA, a.s.2021sportanalýzy dat, činnosti, potenciálusoukromý sektorAnalýza projektu Sazka olympijský víceboj a studie proveditelnosti jeho optimalizace za účelem rozvoje projektu v nadcházejícím období.
Analýza dopadů změny nastavení pravidel pro hazardní hry v ČRSAZKA, a.s.2021jinéporadenství, konzultace, workshopyneziskový sektorAnalýza potenciálních dopadů v případě realizace úprav nastavení systému pro oblast hazardních her v ČR
Studie proveditelnosti rekonstrukce Klopperothovy manufaktury v ŠumperkuŠumperk2021kulturastudie proveditelnostiveřejný sektorStudie proveditelnosti rekonstrukce Klopperothovy manufaktury v Šumperku a vytvoření multimediální expozice Muzea textilnictví a průmyslu.
Analýza dopadů cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko (Jihomoravský kraj)Turistická asociace Slovácko z.s.2021cestovní ruchdopadové analýzyneziskový sektorAnalýza dopadů vyplývajících z cestovního ruchu na území turistické oblasti Slovácko v Jihomoravském kraji
Studie proveditelnosti a dopadů rekonstrukce Malé sportovní haly na VýstavištiVýstaviště Praha, a.s.2021sportstudie proveditelnostisoukromý sektorStudie proveditelnosti a dopadová studie realizace rekonstrukce Malé sportovní haly na Výstavišti Praha
Studie proveditelnosti a dopadů výstavby plaveckého bazénu ve ZnojměZnojmo2021sportstudie proveditelnostiveřejný sektorSrovnávací studie proveditelnosti realizace výstavby nového plaveckého bazénu ve dvou vybraných lokalitách ve městě Znojmo vč. analýzy dopadů z realizace projektového záměru.

Dlouhodobě spolupracujeme

  • Institut umění – Divadelní ústav
  • CzechTourism
  • Národní sportovní agentura
  • Český statistický úřad
  • univerzity