Poskytujeme kvalifikované poradenství, tvoříme studie proveditelnosti, vytváříme strategie a koncepční materiály a analýzy pro různé účely. Samozřejmostí jsou průběžné konzultace a závěrečné prezentace hlavních závěrů.

Naše hlavní domény jsou rozvoj regionů, cestovní ruch, sport a kultura. Řešení navrhují naši experti soukromoprávním i veřejnoprávním klientům přímo na míru.

KROKEM je akronym našich hodnot: Komunikace, Rozvoj, Optimalizace, Kooperace, Efektivita, Management.

Pojďme společným KROKEM!

Příklady realizovaných projektů v posledních letech:

Analýza a strategie rozvoje Výstaviště Praha

Klient: Výstaviště Praha a.s., ve spolupráci s ČSOB Advisory (2020)

1. Analytická ověřovací studie budoucího provozu areálu Výstaviště Praha. Cílem studie bylo ověření rentability budoucího provozu ve vazbě na současnou situaci a plánované investiční akce zaměřené na infrastrukturu areálu.

2. Strategie rozvoje Výstaviště Praha 2030 obsahuje analýzu lokace, nabídky a poptávky, systému řízení areálu, hospodaření a dopadů vyplývajících z provozu Výstaviště Praha. Návrhová část obsahuje vizi, cíle a opatření, implementační část navrhuje konkrétními kroky k realizaci včetně prioritizace navržených projektů a aktivit.

Koncepce ledního hokeje v ČR 2030

Klient: Český svaz ledního hokeje (2019)

Hlavním cílem studie bylo na základě komplexní analýzy současného stavu ledního hokeje v ČR stanovit vize rozvoje sportu do roku 2030 a navrhnout konkrétní opatření s projekty k dosažení těchto vizí. Analytická část studie obsahuje komplexní analýzu čtyř hlavních oblastí – sportovní činnosti, infrastruktury, pořádaných akcí a administrativy. Návrhová část na základě zjištění z analytické části představuje vizi a cíle pro oblast ledního hokeje v ČR a konkrétní rozvojové kroky k naplnění vize a dosažení stanovených cílů.

Koncepce cestovního ruchu města Příbram

Klient: město Příbram (2020)

Hlavním cílem Koncepce bylo na základě analýzy současného stavu cestovního ruchu na území města Příbrami stanovit strategický rámec zahrnující cíle, opatření, aktivity a konkrétní projekty, které přispějí ke koncepčnímu rozvoji tohoto města.

Potenciál rozvojových projektů a záměrů na Českobudějovicku Hlubocku

Klient: Jihočeský kraj (2020)

Posouzení potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na Českobudějovicku Hlubocku. Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotní studie potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu turistické oblasti Českobudějovicko Hlubocko, která slouží jako podklad pro efektivní rozhodování o jejich rozvoji v jednotné krajské linii. Projektové záměry jsou posuzovány na základě multikriteriální analýzy.

Další projekty najdete na stránce Služby a reference.