Ekonomické dopady generuje každá organizace, stejně jako jednotlivci. Ve světě jsou studie ekonomického dopadu běžné pro sportovní, kulturní či jiné akce, organizace, cestovní ruch, investiční záměry, ale také například pro simulace vládních pobídek. My je umíme zmapovat rychle a přesně, klienti oceňují naši profesionalitu.

Doménou firmy Economic impact jsou dopadové analýzy v oblasti sportu, cestovního ruchu, a rozvoje regionů. Kvantifikujeme dopady např. sportovních eventů, destinačních agentur, stavebních záměrů a mnoha dalších projektů a organizací.

 

Příklady realizovaných projektů v posledních letech:

Dopady pandemie COVID-19 na cestovní ruch v ČR

Klient: CzechTourism, dílčí analýzy pro všechny kraje ČR (2020)

Cílem několika analýz bylo kvantifikovat předpokládané dopady vlivu světové pandemie COVID 19 na odvětví cestovního ruchu v ČR a v jednotlivých krajích v roce 2020. Vybrané výstupy jsou k dispozici zde.

Studie proveditelnosti Mistrovství Evropy v baseballu 2023 v ČR včetně ekonomických dopadů

Klient: Česká baseballová asociace (2020)

Studie proveditelnosti a dopadová studie realizace Mistrovství Evropy v baseballu v ČR v roce 2023. Cílem studie je ověřit proveditelnost záměru uspořádat Mistrovství Evropy v baseballu v ČR v roce 2023. V rámci studie jsou identifikovány kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné přínosy pro ČR. Zároveň studie proveditelnosti slouží k optimalizaci organizace akce za účelem její úspěšné a efektivní realizace.

Kvantitativní a ekonomické dopady projektu Shared Cities: Creative Momentum

Klient: Česká centra (2020)

Ekonomická evaluace projektu 11 organizací ze 6 zemí (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Srbsko), financovaného z programu EU Creative Europe. Pro 4 země byl vytvořen model pro výpočet ekonomických dopadů pro další využití i mimo projekt.

Další projekty najdete na stránce Služby a reference.