Náš příběh

Firmy, které nyní spojuje KREIA group, založili v minulosti nezávisle na sobě Ondřej Špaček (firma KROKEM s.r.o.) a Tereza Raabová (firmy Economic impact v.o.s., Economic Impact Art s.r.o. a Culture Matters s.r.o.). Ondřej a jeho tým se specializoval na analýzy, strategie a poradenství v oblasti cestovního ruchu, sportu a regionálního rozvoje, Tereza realizovala především studie ekonomického dopadu a jiné analýzy v oblasti kultury. V roce 2020 se dohodli na spojení svých sil, rozšířili portfolio služeb a od té doby spolupracují s dalšími zkušenými odborníky pod společnou značkou KREIA.

Všechny firmy KREIA group mají dnes sídlo na adrese V chaloupkách 379/17, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a jednatelem je Ondřej Špaček.

Obraťte se na nás. Jsme odborníci s bohatou praxí.

Ondřej Špaček

Ondřej Špaček

o.spacek@kreia.cz

CEO společností KREIA group, specialista na rozvoj regionů a cestovní ruch

Ondřej má rozsáhlé praktické zkušenosti s problematikou regionálního a územního rozvoje, turismu, sportu, kultury a volnočasových aktivit. Zaměřuje se na přípravu komplexně pojatých studií věnovaných jak analýze a syntéze dat, tak i přípravě rozvojových koncepcí, strategií a akčních plánů a v neposlední řadě studiím identifikujícím dopadové aspekty.
Ondřej působil 11 let ve společnosti KPMG, celkově za svoji profesní kariéru měl možnost zpracovat již cca 350 projektů.

Tereza Raabová

Tereza Raabová

t.raabova@kreia.cz

Senior Manager, specialistka na evaluaci a ekonomiku kultury

Tereza má dlouholetou praxi v oblasti kulturní politiky, regionálního rozvoje, ekonomiky kultury, evaluace a managementu kulturních organizací a eventů. Pro výpočty ekonomických dopadů vyvinula metodiku certifikovanou Ministerstvem kultury ČR a aplikaci KulKal.cz. Studovala VŠE (Cestovní ruch), JAMU (Hud. management), stáže ve Finsku a Kanadě. Profesně spolupracuje s řadou organizací (Národní síť Zdravých měst, CENIA, Institut umění) a univerzit (VŠE, JAMU, MUNI, UTB aj.).

Jan Sedlár

Jan Sedlár

j.sedlar@kreia.cz

Senior Manager, specialista na analýzy trhu a sport

Jan se specializuje na řízení a zpracování projektů v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Odborně se věnuje strategickým a koncepčním studiím, evaluacím a dopadovým analýzám, studiím proveditelnosti a investičním vyhodnocením podnikatelských záměrů. Studoval ekonomii na Univerzitě Karlově (IES FSV UK) a působil ve společnostech KPMG a Kearney. Je držitelem certifikátů projektového managementu PRINCE2®.

Tereza Jetelová

Tereza Jetelová

t.jetelova@kreia.cz

Senior Consultant

Tereza se specializuje na zpracování projektů
v oblasti kultury, cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Věnuje se strategickým a koncepčním studiím, dopadovým analýzám a studiím proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že
vystudovala obor Management v kultuře (MUNI), jsou jí blízké oblasti managementu kulturních organizací. Tereza má praktické zkušenosti se zpracováním dat v rámci mediálního monitoringu.

Veronika Lacová

Veronika Lacová

v.lacova@kreia.cz

Senior Consultant, specialistka na analýzu dat

Veronika se zabývá řízením projektů se zaměřením na zpracování strategických a koncepčních studií, cost-benefit analýzy, audity procesního řízení a zpracování dat. Projekty zpracovává v oblastech regionálního rozvoje, cestovního ruchu, managementu podniků ve veřejném sektoru a kontroly dotačních prostředků. Vystudovala diplomacii na VŠE a je v průběhu kombinovaného studia Informatiky na ČVUT.

Jakub Kos

Jakub Kos

j.kos@kreia.cz

Senior banking manager

Jakub má 17 let praxe z oblasti bankovnictví, kde zastával různé manažerské pozice. Zabýval se zejména řízením vztahu se zákazníky a platebním stykem. Dlouhodobě se také věnoval řízení a motivaci větších pracovních týmů, řízení projektů a optimalizaci a automatizaci procesů za účelem zvýšení jejich kvality a efektivity. V posledních letech pracuje jako projektový manažer a konzultant zejména v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu a procesních optimalizací.