logo Economic Impact Art
Poskytujeme specializované poradenství a analýzy v oblasti kultury, mezi naše klienty patří města a regiony, příspěvkové organizace, asociace a zastřešující organizace v kultuře, nezávislé neziskové organizace, festivaly apod.

Obdivujeme kulturu pro její estetické, sociální a vzdělávací funkce. Podporujeme tyto hodnoty a posilujeme kulturu v současném světě tím, že počítáme její ekonomické dopady a poskytujeme podložené argumenty o jejím významu. Dále realizujeme např. cost-benefit analýzy investičních záměrů či eventů, studie proveditelnosti, zhodnocení neekonomických dopadů aj.

Příklady realizovaných projektů v posledních letech:

Analýza ekonomických dopadů Jihočeského divadla

Klient: Jihočeské divadlo (2018)

Hlavním cílem analýzy byl výpočet ekonomických dopadů návštěvníků zimní sezony a rozpočtu samotné organizace, a to zvlášť na ekonomiky ČR, Jihočeského kraje a města České Budějovice. V rámci zakázky byl realizován dotazníkový výzkum návštěvníků divadla a jeho kompletní vyhodnocení, získaná data byla zpracována také ve formě interaktivních grafů online.

Dále byl zpracován a) výpočet celkových dopadů Jihočeského divadla v případě, že se navýší kapacita scén JD díky novému otáčivému hledišti a nové budově pro divadlo v ČB, b) analýza ekonomické soběstačnosti Jihočeského divadla a srovnání s dalšími předními vícesouborovými divadly v ČR, c) vyčíslení unikátních návštěvníků divadla zvlášť pro Otáčivé hlediště a pro ostatní scény JD.

Srovnání vícesouborových divadel v ČR

Klient: Jihočeské divadlo (2019)

V rámci spolupráce s Jihočeským divadlem jsme zpracovali interaktivní grafy, které prezentují výkonové a finanční ukazatele většiny vícesouborových divadel v ČR za rok 2017, ke kterým lze najít potřebná data z dostupných zdrojů (webové stránky, výroční zprávy, NIPOS aj.). K nahlédnutí zde.

Analýza ekonomických dopadů Pražského Quadriennale 2019

Klient: Institut umění – Divadelní ústav (2019)

V rámci analýzy návštěvnosti a ekonomických dopadů největší přehlídky scénografie na světě byl realizován dotazníkový výzkum mezi návštěvníky a účastníky a také sběr dat mobilních operátorů v rámci areálu Výstaviště Praha, kde se konala většina programu. Výsledky byly zpracovány nejen formou studie, ale také interaktivních grafů.

Analýza ekonomických dopadů festivalů asociace FESTAS

Klient: FESTAS (2018)

Pro asociaci sdružující hudební festivaly jako Rock for People, Sázava fest, Beats for Love, Let it Roll a další jsme zpracovali souhrnnou studii. Hlavní výsledky si přečtěte zde.

Ekonomické dopady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Klient: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., ve spolupráci s Univerzitou T. Bati (2018)

Pro největší skanzen v ČR jsme vypočítali ekonomické dopady návštěvníků a poté i činnosti celé organizace (v rámci střednědobé strategie VMP zpracovávané Univerzitou T. Bati ve Zlíně). Zde je infografika celkových dopadů.

Další projekty najdete na stránce Služby a reference.