Vyjádření Economic impacT k článku iRozhlas.cz

Vyjádření společnosti Economic impacT k článku „Hospodaření Hniličkovy agentury: jedna stránka prezentace za 12 tisíc, přezutí pneumatik 40 tisíc“ uveřejněnému na médiu iRozhlas dne 27. 5. 2021

Naše společnost zásadně odmítá uvedení neúplných informací v článku „Hospodaření Hniličkovy agentury: jedna stránka prezentace za 12 tisíc, přezutí pneumatik 40 tisíc“ uveřejněnému na médiu iRozhlas dne 27. 5. 2021.

V žádném případě se nejednalo „jen“ o tvorbu prosté „prezentace“ v PowerPointu z podkladů NSA, ale o zajištění komplexních analytických prací ke komplexní problematice sportovní infrastruktury v Česku. Celý název námi zpracovávané studie byl: Analýza potřebnosti vybudování nových multifunkčních sportovních hal pro míčové sporty v ČR. Cílem této studie bylo připravit materiál, který maximálně přehledně a graficky představí komplexní problematiku potřeby vybudování nových multifunkčních sportovních hal pro míčové sporty v ČR. Pro tuto činnost máme dlouhodobou kompetenci, což si může čtenář ověřit na našich stránkách www.kreia.cz.

Jednalo se o prezentační podpůrný analyticko-syntetický materiál dokumentující potřebnost výstavby nových sportovních / multifunkčních hal v ČR a naším úkolem bylo hlavní závěry z analýz prezentovat v maximálně uživatelsky přívětivé podobě a pouze na omezeném počtu stránek, aby byl výsledný materiál „atraktivní“ pro politické reprezentanty. Proto byla zpracována krátká prezentace (report), obsahující však vysoké množství informací, a následně argumentační karta, která hlavní závěry přehledně představuje na jedné straně. Připravit takto informačně hutný materiál na několik málo stran je velmi pracné. Motivací pro tento přístup byla snaha o zvýšení šance, že se čtenáři s omezeným časem ke studování podkladů dozví klíčové informace potřebné pro jejich rozhodnutí o podpoře projektového záměru: základní představení záměru, analytické zdůvodnění, proč je záměr důležitý, popis způsobu realizace záměru a představení dopadů a přínosů realizace záměru. Připravené materiály měly stručně a jasně představit hlavní závěry z analýzy vysokého množství informací v rámci několika obsáhlých oblastí. Navíc byly finální verze prezentace a argumentační karty průběžně diskutovány s odbornou veřejností a následně zpracovatelem prezentovány.

Oba materiály obsahují hlavní závěry z realizovaných komplexních a obsáhlých analýz. Za účelem vytvoření tohoto materiálu byly naším týmem zrealizovány podpůrné interní analýzy: současný stav sportovní infrastruktury v ČR, dobrá praxe výstavby a provozu sportovní infrastruktury v ČR, potřebnost tohoto typu sportovní infrastruktury, dopadová analýza realizace záměru, atd. Za účelem zformulování prezentovaných závěrů z jednotlivých analýz bylo zpracovatelským týmem realizováno významné množství práce vyjádřené ve vysokých desítkách hodin analytických prací. Cena za celou analýzu a návazné konzultace byla vzhledem k objemu zrealizované práce velmi vstřícná.

Ondřej Špaček
Economic impacT v.o.s.