Vícesouborová divadla v ČR

Níže uvedené grafy prezentují výkonové a finanční ukazatele většiny vícesouborových divadel v ČR za rok 2017, ke kterým lze najít potřebná data z dostupných zdrojů (webové stránky, výroční zprávy, NIPOS aj.).

Grafika má 2 listy, přepínat mezi nimi můžete dole na stránce.
Na obou listech jsou tlačítka pro výběr divadla (na 1. listu jsou primárně vybraná všechna). V pravém dolním rohu je ikonka pro rozšíření grafiky na celou obrazovku.